<div align="center"> <h1>strona asi</h1> <h3>w budowie</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.slp.vectranet.pl/~szostka/asia" rel="nofollow">http://www.slp.vectranet.pl/~szostka/asia</a></p> </div>